Simpleng Manunulat

Blog URL: http://simplengmanunulat.blogspot.com/
Author: Simpleng Manunulat
Blog Category: Comedy, romance, opinion, poem, season.
Description: Isa kong simpleng manunulat. Simple dahil tulad ko walang kwenta at puro kalokohan lang ang mga sinusulat ko. Bukod sa pagiging manunulat gusto ko ring maging komedyanteng artista. Noong bata pa ako madalas nilang sabihin na nakahawig ko raw si Jericho Rosales at ngayong malaki na ko sabi nila kahawig ko raw si Coco Martin pero di ako naniniwala baka kasi epekto lang yun ng Wow ulam.

Be the first to comment!

Post a Comment

What can you say about this blog?
Note: Any SPAM or comments containing inappropriate/offensive content may not be approved for posting.

COMMENTS CONTAINING SPAM LINKS, WEBSITE LINKS, AND LINKS NOT RELATED TO THE POST TOPIC WILL NOT BE APPROVED

  © 2009-2018 BLOGS NG PINOY . Template and colors by Dicas Blogger and Flower Blogger .

BACK TO TOP