My Movie World

Blog URL: http://mymovieworld-coolman0304.blogspot.com
Author: Bernard Santos
Blog Category: Fun & Entertainment , Hobbies & Interests , News & Journalism , Personal , Reviews
Description: Ang blog ko ay sumasalamin sa aking persepsyon sa mga lokal na pelikulang Pinoy. Adhikain nitong maipromote ang mga pelikulang Pilipino lalo na ang mga Indie films at Indie Film Festival. Ang blog ko ay nagbibigay din ng update sa mga pelikulang Pilipino na ipapalabas pa lamang. Ito din ay nagsisilbing gabay sa mga nakakabasa para sa mga pelikulang gusto nilang panoorin. Mapamainstream, Indie, Maindie Film man ito basta gawang Pilipino ito ay aking Irereview. Mayroon din akong mga blog about sa mga artistang Pilipino at ang mga pelikulang nagawa nila. So lahat ng updates , upcoming local movies, film festival yan ang makikita niyo sa blog ko.

Be the first to comment!

Post a Comment

What can you say about this blog?
Note: Any SPAM or comments containing inappropriate/offensive content may not be approved for posting.

COMMENTS CONTAINING SPAM LINKS, WEBSITE LINKS, AND LINKS NOT RELATED TO THE POST TOPIC WILL NOT BE APPROVED

  © 2009-2018 BLOGS NG PINOY . Template and colors by Dicas Blogger and Flower Blogger .

BACK TO TOP