batanggala

Blog URL: http://angtunaynaako.blogspot.com/
Author: batanggala
Blog Category: personal; humor; just about anything
Description: kompaylesyon ng mga kung anu-anong kwento na minsan lamang magkaron ng moral lesson. kasabay ng pagsegwey ng mga ekspiryens sa lupain ng mga poreyndyers at pakikibagay sa bagong buhay malayo sa lupang sinilangan. teka. ang haba na ata. hanggang dito na lang po. teynk yu! :D

Be the first to comment!

Post a Comment

What can you say about this blog?
Note: Any SPAM or comments containing inappropriate/offensive content may not be approved for posting.

COMMENTS CONTAINING SPAM LINKS, WEBSITE LINKS, AND LINKS NOT RELATED TO THE POST TOPIC WILL NOT BE APPROVED

  © 2009-2018 BLOGS NG PINOY . Template and colors by Dicas Blogger and Flower Blogger .

BACK TO TOP