beauty is timeless

Blog URL: http://mamah-beautyistimeless.blogspot.com/
Author: jamiah
Blog Category: tungkol kay ateh:-)
Description: Ako ay nagnanais na maisulat and pinakabong kaganapan sa aking buhay. And bawat desisyon, kasayahan, pangarap and pagkabigo ay pang-araw araw na nagaganap sa aking buhay at napakahalaga sa akin na hayaang mailabas ang nararamdaman. Sa pamamagitan ng bagong teknolohiya, nagkaroon ako ng bagong "bff". Ito ay nakikinig na walang pagkabagot, dumadamay ng walang hinihiling na kapalit, nagsisilbing sandalan sa panahon ng kalungkutan at unang nakakaalam ng anumang bagong kaganapan sa aking buhay. Pinakikilala kita sa aking kaibigan. Mula sa kanya ay mas makikilala mo ako at magiging magkaibigan din tayo!

Be the first to comment!

Post a Comment

What can you say about this blog?
Note: Any SPAM or comments containing inappropriate/offensive content may not be approved for posting.

COMMENTS CONTAINING SPAM LINKS, WEBSITE LINKS, AND LINKS NOT RELATED TO THE POST TOPIC WILL NOT BE APPROVED

  © 2009-2018 BLOGS NG PINOY . Template and colors by Dicas Blogger and Flower Blogger .

BACK TO TOP