WikiBusyok

Blog URL: http://busyokoy.blogspot.com/
Author: busyokoy
Blog Category: Arts & Crafts, Personal , Photography
Description: "Ang wikibusyok ay isang blog ng malaya at malikot na isipan ni busyok. Naglalaman ito ng mga bagay na trip kong gawin tulad ng photography, sketching, illustration, atbp. naniniwala ako na ang buhay ay laging 'under construction' kaya naman dapat laging kang handang sumuong sa mga alternate route. Nilikha ko ang blog na ito dahil nais kung maipahayag ipahayag ang damdamin ko tungkol sa mga bagay-bagay. gusto kong magkwento, gusto kong magsulat, gusto kong mag-blog! Personal blog lang, walang kariran :-)"

Be the first to comment!

Post a Comment

What can you say about this blog?
Note: Any SPAM or comments containing inappropriate/offensive content may not be approved for posting.

COMMENTS CONTAINING SPAM LINKS, WEBSITE LINKS, AND LINKS NOT RELATED TO THE POST TOPIC WILL NOT BE APPROVED

  © 2009-2018 BLOGS NG PINOY . Template and colors by Dicas Blogger and Flower Blogger .

BACK TO TOP